Kullanım Politikası

 

Ege Üniversitesi Yerel Alan Ağı (EUNet-TR); Ege Üniversitesi'ne bağlı fakülte, bölüm, meslek yüksek okulu, birimlerin bilişim kaynaklar bir ağ yapısı ile birbirine bağlayan ve internet erişimini sağlayan ağa verilen isimdir.EUNet-TR, internet erişimini Tübitak yönetmeliklerine uygun olarak isletilen "ULAKNET" üzerinden sağlar. Internet erişiminin kullanım şeklini tanımlayan kurallar, Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından imzalanan Ulaknet Kullanım politikasında tanımlanmıştır.

EUNet-TR, Ege Üniversitesi akademik, idari personeline ve öğrencilerine hizmet vermektedir. Bu hizmet akademik egitim amaçli araştırma ve geliştirme faaliyetleri içermektedir ve Ege Üniversitesi vakıf şirketleri haricinde herhangi ticari bir kullanıma izin verilmemektedir.

EuNET-TR kullanıcıları tanımı, akademik ve idari personeli, kurumdaki öğrencileri, geçici veya kısıtlı olarak sistemi kullanan bütün kişileri içerir. EUNET-TR, BİDB Ağ Grubu tarafından yönetilmektedir.  

Bilgi iletişiminin sağlıklı ve etkin bir şekilde devam etmesi ve bilgi güvenliğinin sağlanması için tüm kullanıcıların aşağıda belirtilen kullanım kurallarına uymaları gerekmektedir.

Kullanım kuralları dört ana başlıkta belirtilmiştir:

Genel İnternet Hizmeti Kullanım Kuralları

  • Kullanım akademik eğitim amaçlı araştırma ve geliştirme faaliyetleri çerçevesinde kalmalıdır.
  • Bilişim kaynakları aşağıdaki şekillerde KESİNLİKLE KULLANILMAMALIDIR:
  • Diğer kullanıcıların Internet kullanımını ve Ege Üniversitesi Internet servisini/servislerini kullanmalarını engellemeye yönelik davranışlar (Buna kişilere ve/veya ağlara yapılan saldırıları da dahildir).
  • Sistem yada ağ üzerindeki data/bilgi ve/veya trafiğin izlenmesi, saklanması, transferi ve dağıtımı,
  • Aşırı bant genişliği kullanımı,
  • Genel ahlak ilkelerine aykırı materyal üretmek, barındırmak, iletmek,
  • Siyasi propaganda yapmak,
  • Rastgele ve alıcının istemi dışında mesaj (SPAM iletiler) göndermek,
  • Başarılı olsun veya olmasın karşı tarafın izni olmadan bir başka bilgisayara, ağa veya kullanıcının bilgilerine/verilerine ulaşmaya çalışmak, bu bilgileri izlemek ve araştırmak .
  • Üniversite yönetmeliklerine, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve bunlara bağlı olan yönetmeliklere aykırı faaliyetlerde bulunmak amacıyla kullanılmaktır.