EGE Yurt Odaları Bilgisayar Ağı Kullanım Kuralları

 

 1. Yurt odalarında öğrencilerin kişisel bilgisayarları için tahsis edilen ağ kaynakları (ağ bağlantısı, IP-MAC adresi ikilisi, kampüs içi/dışı erişimi vb.) bu sayfa altındaki ağ politikaları bölümünde tam metni bulunan "EGE Üniversitesi Bilişim Kaynakları Kullanım Politikası" çerçevesinde kullanılmalıdır.
 2. Üniversitenin bilgisayar ağı yatırımları, devlet tarafından belirlenen kaynaklar kullanılarak akademik, idari, eğitim ve araştırma birincil amaçlarına hizmet etmek üzere yapılmıştır. Ağ üzerindeki kişisel kullanımlar hiçbir zaman diğer kullanıcıların birincil ağ erişim gereksinimlerini (akademik, idari, eğitim, araştırma) yerine getirmelerine engel olmamalıdır. Bu doğrultuda ağ kaynaklarının kullanımında uyulması gereken kurallar ve yasaklanmış faaliyetler aşağıda belirtilmiştir: 

  a) "Peer-to-peer (P2P - noktadan noktaya)" dosya paylaşım programları, telif hakları ve lisansları ihlal etmenin yanı sıra, yüksek bant genişliği tüketerek birincil amaçlar için ağ kullanımına kaynak bırakmamaktadır. Bu nedenle, aşağıda sıralanan fakat bunlarla sınırlı olmayan tüm "peer-to-peer" dosya paylaşım araçlarının kullanılması yasaktır.

   KaZaA, iMesh, eDonkey2000, Gnutella, Napster, Aimster, Madster, FastTrack, Audiogalaxy, MFTP, eMule, Overnet, NeoModus, Direct Connect, Acquisition, BearShare, Gnucleus , GTK-Gnutella, LimeWire, Mactella, Morpheus, Phex, Qtella, Shareaza, XoLoX, OpenNap, WinMX, DC++, BitTorrent ve benzeri programlar 

  b) Ağ kaynaklarının şahsi kazanç ve kar amacı ile kullanılması yasaktır.

  c) Ağ kaynakları kullanılarak, kütlesel e-posta gönderilmesi (mass mailing, mail bombing, spam) ve üçüncü şahısların göndermesine olanak sağlanması yasaktır.

  d) Yurt odalarında, servis veren (web hosting servisi, e-posta servisi, DHCP, DNS vb.) sunucu nitelikli bilgisayar bulundurulması yasaktır.

  e) Üniversite ağ kaynaklarının üniversite dışından kullanılmasına sebep olabilecek ya da üniversite dışındaki kişi ya da bilgisayarların kendilerini üniversite içindeymiş gibi tanıtmalarını sağlayacak her tür faaliyet (proxy, relay, IP sharer, NAT vb.) yasaktır. 

  f) Ağ güvenliğini tehdit edici faaliyetlerde bulunmak (DoS saldırısı, port-network taraması vb.) yasaktır. 

  g) Her bilgisayar için bir IP numarası tahsis edilmiştir. Bu IP numarasının ve/veya ağ arabiriminin donanım adresinin (MAC address) değiştirilmesi yasaktır. Değişikliğin zorunlu olduğu durumlarda (yeni bilgisayar alımı, ethernet kartının arızalanması vb.) değişiklik yapılmadan önce mutlaka Yurt Müdürlüğü'nden onay alınması gereklidir. 

  h) Yurt odasında, adına kayıtlı bilgisayar bulunan her öğrenci, üniversite tarafından kendisine tahsis edilen kaynakların (ağ bağlantısı, IP-MAC adresi ikilisi, kampüs içi/dışı erişimi vb.) kullanımından, güvenliğinden ve bu kaynakların bilinçli ya da bilinçsiz olarak üçüncü kişilere kullandırılması durumunda ortaya çıkabilecek yasaklanmış faaliyetlerden birinci derecede sorumludur.
 3.  Yukarıda belirtilen kurallara uyulmadığının tesbiti durumunda aşağıdaki cezalardan bir ya da birkaçı uygulanması söz konusu olabilecektir: Kampus içi ve/veya kampus dışı ağ erişiminin sınırlandırılması,
  -Kampus içi ve/veya kampus dışı ağ erişiminin kapatılması,
  -Üniversite bünyesindeki soruşturma mekanizmalarının harekete geçirilmesi, 
  -Adli yargı mekanizmalarının harekete geçirilmesi.
 4. Kurallara uymadığı tesbit edilen öğrencilere Yurt Müdürlüğü aracılığı ile bildirim yapılır.
 5. Bu kurallar yayınlandığı tarihten itibaren geçerlidir. Gerekli görüldüğü durumlarda metin üzerinde değişiklik yapılabilir. Kuralların güncel sürümüne bu sayfa altında bulunan 'Yurtlar Politikası' bölümünden erişilebilir.
 6. Sorularınızı securityadmin@mail.ege.edu.tr adresine iletebilirsiniz.

Başvuru Formu için Tıklayınız