Yazılım Grubu
 • Ege Üniversitesi maaş sistemi otomasyonunun İdari, Akademik ve İşçi personel programları yazılmış olup, her ay personele bağlı olarak değişiklikleri işlenip, hesaplamaları yapılır.
 • Ege Üniversitesine sözleşmeli, işçi statüsünde sözleşmeli sanatçı olarak çalışan personelinde maaş bilgileri işlenip, aylık maaş hesaplamaları yapılır.
 • Ekders Sınav Otomasyonu, Akademik Personel yaptıkları ekders sınav çalışmaları nedeniyle ekders sınav saati ve ücret hesaplanması işlemleri yapılır.
 • Kurumun ihtiyacı olan program kodları yazılır, ihtiyacı olan yazılımlar geliştirilir, Kurum bünyesinde kullanılması sağlanır.
 • İnternet Hizmetlerinden personelimizin maaş sistemini kontrol edebileceği sayfaları maaş otomasyonu ile birleştirerek web sayfasında yayınlanmasını sağlamaktadır.
 • ege.edu.tr  mail server’ından İdari ve Akademik personele mail adresi açılmaktadır.
 • Halkla İlişkiler Müdürlüğünün kullanmış olduğu protokol Akademik ve İdari etiket programının son güncellemelerini takip eder.
 • Üniversitemiz akademik çalışanları için, Ege Bilgi Yönetim Sistemi(EBYS) kullanıcı tanımlama uygulamasının kullanılması, EBYS için yeni kullanıcılar oluşturulup hesap bilgilerinin mail adreslerine gönderilmesi, ek ders programı için puantaj giriş ekranında kullanıcıya destek verilmesi işlemleri yapılmaktadır.
 • EBYS de, yeni kayıt döneminde şifresini unutan öğrencilere yeni şifre oluşturma ve mail adresine gönderme işlemi yapılmaktadır.
 • Üniversite bilgisayarlarında kullanılan AntiVirus yazılımının temini, lisans kontrolü ve kulanıcıların ulaşabileceği antivirus.ege.edu.tr adresini, çalışır ve güncel durumda olmasını sağlamak.
 • Üniversite bilgisayarlarında kullanılan Microsoft ürünlerinin (Windows, Office) lisanslarını yıllık olarak temin etmek, lisansların kampüs içerisinde kullanımını sağlamak (KMS Server ayarlarını yapmak.)
 • Elektronik Belge Yönetim Sistemini çalışır durumda tutmak. Kullanıcı açmak/Yetkilerini ayarlamak, sistem üzerinde kullanım planlarını, iş akışlarını, e-imza kullanımı ile ilgili çalışmaları yapmak.
 • E-imza başvuru süreçlerini takip etmek, birimlerden gelen istek formlarını KamuSM’e ulaştırmak.
 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile ilgili olarak birimlere kullanım/kurulum ile ilgili eğitimler vermek ve sorunların çözülmesi için destek olmak.
 • Kampüs girişlerinde kullanılan Turnike Sistemlerinde personel ve öğrenci kayıtlarının tutulması için ortak veri tabanı hazırlanması ve kullanımında Personel Daire Başkanlığı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile yapılan  çalışmalara destek olmak.
 • Personel Daire Başkanlı için hazırlanan Personel Kimlik veri tabanına giriş işlemlerinde web tabanlı arayüzün çalışmasını sağlamak.