Yeni Domain Tanımlamaları için Gerekenler

Birime ait web sayfaları olmayan, yeni sayfa tasarımı yapmak isteyen ve/veya sayfalarını Ege Üniversitesi şablonuna geçirmek isteyen birimlerin, BİDB‘ye EDYS üzerinden resmi yazı ile başvurmaları gerekmektedir.

Alan adının kullanım amacını doğru temsil etmesine ve çok kısa veya uzun olmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Ege Üniversitesi Şablonu yapısındaki sayfaların ilk kurulum işlemleri BİDB tarafından yapılacak ancak bilgi girişi ve güncelleme işlemleri birimlerin web sorumluları tarafından yönetilecektir.

Sayfaların tamamlanmasının ardından aktif olabilmesi için;

Sayfanız standart şablon tasarımı ile hazırlandıysa DNS Yönlendirme Fomu (Egeweb Şablon sayfalar için) formunu,

Biriminiz tarafından hazırlanıp sadece barınma hizmeti alacağınız bir sayfa ise DNS Yönlendirme Formu (Egeweb2 Özel Tasarım sayfalar için) formunu,

bilgisayarınıza indirerek, formdaki eksik bilgileri tamamlayıp Yetkili isim , imza ve kaşeleri tamamlanmış haliyle tarayıcıdan geçirerek e-mail ekinde veya aslını elden Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na ulaştırmanız halinde web adresiniz aktif hale getirilecektir.

Sadece aşağıda belirtilenler konularda alan adı başvurusu kabul edilmektedir:

 

İdari Birimler

Akademik Birimler

SKSDB’na bağlı Öğrenci Topluluk ve Kulüpleri

Akademik Projeler

Konferans, Çalıştay vb. Akademik Toplantılar